İlmek Türleri, İlmek Çeşitleri,

ilmekcesitleri Çeşitli İlmek Türleri

Örgüye başlarken ya da örgü örerken bazı temel ilmekler vardır.Özellikle fantazi örgü örerken çeşitli ilmekler kullanılır. İşte İlmek Türleri ve Çeşitleri

Çaprazlama

Saç örgüsünün en basit şeklidir. 2 veya daha fazla ilmek sayısı üzerinden şöyle yapılır. 1. ilmeği bekletin, sonraki ilmeği yüz örün. İlmeği önde bekletirseniz sola çaprazlama, arkada bekletirseniz sağa çaprazlama adını alır. Ayrıca bir de çift çaprazlama vardır. O da şöyle yapılır. 1. ilmeği bekletin, sonraki 2 ilmeği yüz ördükten sonra, beklettiğiniz ilmeği yüz örün. Yine önde bekletirseniz sola çift çaprazlama, arkada bekletirseniz sağa çift çaprazlama olur.

Düz Çaprazlama

1 ilmeği sağ şişe kaydırın, sonraki ilmeği yüz örün ama şişten çıkarmayın, kaydırdığınız ilmeği yüz ördükten sonra, ikisini birden şişten kaydırın. Daha sonra da beklettiğiniz ilmeği yüz örün.

Uzun İlmek

Şişi ilmeğe batırın, ipi şişe bir kez dolayacağınız yerde, iki veya üç kez dolayın. Sonra, ilmeği normal olarak örün. Dönüşte ilmeği oluduğu gibi örün, doladığınız ilmekleri ise şişte bırakın. Böylece uzun ilmek elde edersiniz.

Çift İlmek

Şişi örmeniz gereken ilmeğin altındaki ilmeğe batırın. ( bir alttaki ilmeğe) Bu ilmeği yüzden örün.

Kenar İlmeği

İşin düzgün olması için, baştaki ilk ilmek örmeden alınır.

Dönük İlmek

Örülecek olan ilmeği normal olarak değil de tersten alarak örme işlemidir.

Atma

İlmeği örmeden önce, ipliği sağ şişe bir veya bir kaç kez (örgünün tarifinde söylenen sayıya göre) dolama işlemidir.

Kaydırma

Sol şişteki bir veya bir kaç ilmek sağ şişe örmeden alınır.

Bindirme

Tek veya çift olabilir. Bir tür eksiltme işlemidir. İlmeği daha önce veya sonra, örülen ilmeğin üzerinden kaydırmaktır. Önceki ilmeğin üzerine kaydırılırsa sağa bindirme, sonrak ilmeğin üzerine kaydırılırsa sola bindirme adını alır. Kaydırdığınız ilmek, birlikte örülen iki ilmeğin üzerine bindirilirse çift bindirme olur.