Malzemeler:

370 gr krem ip 0 numara tığ

Örülüşü:

Motifin açıklaması 1 sıra:10 zincir çekilip orta için yuvarlak yapılır 2 sıra:Yuvarlağın içine 10 tane mil başılı dolgu yapılır 3 sıraolguların üstüne ve arasına 33 tane dolgu yapılır 4 sıra:4 dolgu yapılır ve araya zincir çekilerek yandaki dolguya batılır ve 8 tane yaprak yapılır 5 sıra:Yaprakların üzerine 4 dolgu 5 zincir yapılır ve alttaki zincirin ortasına batılırTekrar 5 zincir çekilip 4 dolgu yapılır ve bu sıradada 8 yaprak oluşur 6 sıra:5 er tane zincir çekilerek yaprakların üstüne ve zincirlerin arasına batılarak sıra tamamlanır 7 sıra:Alttaki zincirin üstüne 3 dolgu 3 zincir 3 dolgu yapılır 2 zincir çekilir alttaki zincirin ortasına batılıp dolgu yapılır Tekrar 2 zincir çekilip 3 dolgu 3 zincir 3 dolgu yapılır Bu sıra böyle devam eder ve motif biter

Bağlantı motifleri: 10 zincir çekilip üzerine 8 tane dolgu yapılır ve bir direkten diğerine geçerken motifler birbirine bağlanır

Ön ve arka için toplam 30 motif yapılır Yaka uzun dolgularla toplanır Etek uçlarına püskül yapılır