Hanımeli iğne oyası modeli KULLANILAN RENKLER Yeşil Pembe Beyaz San ESİN KAYNAĞI Oya genellikle ev ve tarla işi yapmayan hanımların ellerine ve uzun tırnaklarına benzetildiği için halk arasında “Hanımeli” adı verilmiştir hanimeli 300x223 Hanımeli iğne oyası modeli

Zürefe ve Kök Bıyık Boru Yapraklar Bıyık ve boru diğer oyalarda*ki gibi işlendikten sonra boru üzerine üç yaprak işlenir Yap*rakların sapı tek ilmekten baş*lanıp üç sıra işlendikten sonra beş ilmeğe kadar artırılır Tek ilmek kalıncaya kadar eksilti*lirken yaprakların sağında her sırada fıskil yapılır Ana Örgeye Geçiş Ana borunun içine üç ilmekte başlanıp üç ilmekte bitirilen üç sıralık küçük boru yapıldık*tan sonra ikişer ilmekten baş*lanıp beş sıra işlenir Böylece Hanımelinin ayrıntıları yapıl*mış olur Şekildeki gibi iki il*meğin üzerine üç ilmekten her sırada birer ilmek artırmak üzere sekiz ilmeğe kadar işle*nir Sonra elin parmaklarına ikişer ilmekle başlanıp dört sı*ra işlendikten sonra tek ilmekte bitirilip ikinci parmağa başla*nır Karşılıklı iki el aynı şekil*de işlendikten sonra tohum ya*pılıp bitirilir hanimeli21 Hanımeli iğne oyası modeli

Hanımeli iğne oyası modeli Hanımeli iğne oyası modeli