Hobiler – Makrame-İp Düğümleme Sanatı

Makrame,araçsız elle yapılan ve birbirleri arasından geçirilen iplerin yardımlaşarak meydana getirdiği düğümlerle gelişen , bir düğümleme sanatıdır.

Makramenin Kullanıldığı Alanlar :

1 . Haberleşmede: İlkel insan toplulukları, yazıyı bilmedikleri dönemlerde makrame gibi kullanarak haberleşme sağlamışlardır.

2 . Arşivlemede : Eski Peru�lular , Çinliler, Meksikalı�lar , bilgileri kaydetmek , sonraki nesillere aktarmak ve haberleşmek için makrame düğüm tekniklerini kullanmışlardır. Örneğin; beyaz renkli ip barışı, kırmızı tehlikeyi ve savaşı,yeşil bolluğu ve mutluluğu, siyah ölümü ifade etmekteydi.

3 . Matematikte : Kullanılan her düğüm tekniği bir sayıyı simgelemiştir. Düğümleme teknikleri ile onluk sistemde sayıların katlarını bile ifade etmek mümkün olmuştur.

4 . Avcılıkta : İnsanlar makramedeki düğümleme tekniklerini ağ yapımında uygulayarak, karalarda, akarsularda ve denizlerde avlanmışlardır.

5 . Denizcilikte : Deniz ulaşımının yelkenli gemilerle yapıldığı dönemlerde, makrame düğüm tekniklerinden yararlanılmıştır. Yelkenlerin ve halatların bağlanmasında makrame düğüm tekniklerinden esinlenerek yeni sağlam düğümler geliştirilmiştir.

6 . Süslemede : Makrame ilk çağlardan beri çeşitli ihtiyaçları gidermede kullanılmıştır. Günümüzde de giyim, çarşaf, masa örtüsü ve dekoratif eşya süslemelerinde önemli rol oynamıştır.

Makramede Kullanılan İpler Şunlardır :

1 . Doğal ipler :

Bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen liflerin iplik haline getirilmesiyle oluşur. Hayvansal ipler; yün,ipek vb. Bitkisel ipler ; pamuk, keten, jüt vb.

2 . Yapay (Suni) ipler:

Petrol ve organik maddelerden elde edilen liflerden yapılan iplerdir. Akrilik, suni ipek,floş,naylon,orlon vb.

3 . Madensel ipler :

Çeşitli metallerden (altın, gümüş ) elde edilen teller ve sim kordonlardır.

Yardımcı Gereçler :

1 . Boncuklar :

Yapılan ürünü süslemede kullanılır. Cam, plastik, tahta bocuklar vardır.

2 . Halkalar :

Plastik, tahta, ve metal olanları vardır. Çanta sapı olarakta büyük halkalardan faydalanılır.

3 . Diğer gereçler :

Makramede yapılacak ürüne göre başka yardımcı gereçlerde kullanılabilir .

Örneğin; kemer yapımında toka, abajur, yapımında abajur teli, çanta yapımında çanta klipsi vb.

Makramenin Sağladığı Faydalar Şunlardır .

1. Bütçeye katkı sağlar.

2. Yaratıcı gücü ve yeteneği geliştirir.

3. Boş zamanları değerlendirir.

4. Eldeki artık malzemelerin değerlendirilmesini sağlar.

5. Sanata olan ilgi gelişir.