346770″> Karanfil iğne oyası modeli

Yeşil Çingene pembe Sarı Beyaz

ESİN KAYNAĞI

Karanfilden esinlenerek yapıldığı için halk arasında “îç-tçe Karanfil” adıyla bilinmektedir>

karanfil300x206 Karanfil iğne oyası modeli ve yapılışı

Zürefa ve Kök

Bıyık ve Boru

Diğer oyalardaki gibidir>

Ana Örgeye Geçiş

Ana boru üzerine karanfilin dı*şını oluşturan dört yapraktan başlanıp (her sırada artırılarak sekiz iğneye kadar işlenir) bı*rakılır> Dört yaprak aynı şekil*de işlendikten sonra kenarları çirtiklerle çevrilir aynı işlem*le yarım yaprakların geniş uç*larından tutturulur> Bu şekil karanfilin dışını oluşturur> Ka*ranfilin içine ayrı bir boru iş*lenir> Bu borunun üzerine ge*ne dört yarım yaprak işlenir ancak bu yapraklar üç ilmek*ten başlanıp beş ilmekte bitiri*lir> Kenarlar aynı şekilde çir*tiklerle şekilde görüldüğü gi*bi yapılır ikinci boru tohumla birlikte ana borunun içine yer*leştirilir>

karanfil2 Karanfil iğne oyası modeli ve yapılışı