Nakış desenleri desen hazırlamak

geometrik bicimli desen+resim+1 Nakış desenleri desen hazırlamakEl Sanatları, El Ve Makine Nakısı Desenleri Desen Hazılamak Desen; Renk kaygısı olmaksızın nesnelerin biçimlerini canlandıran resimdir Işık-gölgeler, çizgiler, lekeler yardımıyla uygulanır Renk düşünülmeden yapılır Kara Kalem İle Desen; Desenin kurşun kalem ve kömür kalemle ışık gölge ve kontur çalışmasıdır Işık alan yerlerini açık, gölge olan yerlerini koyu olarak işlemesidir

nakis deseni2 Nakış desenleri desen hazırlamakGuvaş Boya İle Desen; Kapatıcı ve kolay bir tekniktir Guvaş boyada kıvam önemli faktördür Yoğun biçimde kullanıldığında çatlama yapar Su ile çok az inceltilir Fırçadan akmakla akmamak arası bir kıvamda hazırlanmalıdır Açık tonlar beyazla, koyu tonlarda renge siyah katılarak elde edilir Ayrıca ışıklı yerlerde sarı, turuncu, gölgeli yerlerde mavi mor, renkler kullanılabilir

nakisdesenleri Nakış desenleri desen hazırlamakKuru Kalem İle Desen; Kuru kalem tekniği, kara kalem tekniğinin renkli kuru kalemlerle çalışılmasıdır Geometrik Biçimli Desen; Kare, daire, üçgen, dikdörtgen gibi geometrik şekillerin bir form oluşturacak şekilde bir araya getirilmesidir Geometrik şekiller daha çok eski Türk işlemelerinde, halı, kilim, sumak gibi tekniklerin süslemesinde kullanılmıştır

nakis desenleri Nakış desenleri desen hazırlamak Desen Çizim Malzemeleri:

Kurşun kalemler; sert H, normal HB ve yumuşak B olmak üzere üç çeşittir Kâğıtlar; resim kâğıdı, parşömen kâğıdı Pergel, cetvel, gönye Renkli boya kalemleri Eski işleme örnekleri

nakis desenleri resim Nakış desenleri desen hazırlamakEski İşlemelerden Desen Çizim; Eski işlemeler geçmiş kültürümüzü ve yaşayışımızı bugüne taşıması açısından büyük önem taşır Geleneksel biçimler, motiflerin Anadolu kadınının sanatsal anlatım gücüyle birleşmesi sonucunda oluşmuştur Tekniğin ilerlemesi ve zevklerin değişmesine rağmen eski işlemelerin motif ve desenleri ilham kaynağı olaya devam etmektedir

nakis ornekleri Nakış desenleri desen hazırlamakEski işlemeleri incelediğimizde, desen özelliğini genellikle doğadan aldığını görülmektedir Türk kadını, doğada gördüğü, beğendiği her şeyi stilize etmiş ve renklendirmiştir En çok görülen motifler; gül, lale, karanfil, sümbül, yasemin, şeftali çiçeği, narçiçeği gibi daha birçok çiçeği başarıyla kullanmış, aynı zamanda nar, üzüm, karpuz, armut gibi meyveler de işlemelere konu olmuştur Desenlerde, selvi, çam, çınar, söğüt, palmiye ağaçlarının da yeri önemlidir Yapraklar içine küçük çiçek motiflerinin yerleştirilmesi, içi tohumlu meyvelerin, ayrıntının değil de esas hatların ön plana çıkması, eski işlemelerin motif özelliğini teşkil eder Çizgiler ince, zarif ve kıvraktır

Eski işlemelerde, işleme her zaman ipek iplikle yapılmıştır Renk özelliğini bozmadan bu güne kadar gelişinin nedeni, ipliklerinin bitkisel boyalar ile boyanmasıdır Aynı zamanda çok miktarda sim, sırma ve madeni tel kullanılmıştır Eski işlemelerde genellikle ince desensiz keten kumaş, ipek kumaş, pamuklu dokumalar, bürümcük, atlas ve kadife kullanılmıştır Sanat değeri olan eski eserlerin karakterini bozmadan yaşanılan çağa, kişinin zevkine ve sanat anlayışına uygun olarak yeniden düzenleme işlemine modernizasyon denir Modernize yapmak için faydalanılan eserden, desen, renk ve kompozisyon bakımından özünü bozmadan yararlanılmalıdır

Nakış İşleme Teknikleri Desenler:

Basit nakış iğneleri, çeşitli renk ve kalınlıktaki ipliklerin, uzun, kısa, yuvarlak ve düz şekilde atılması ile işlenir Çeşitli kalınlıktaki kumaşlar üzerine, kumaş ipliklerini sayarak veya kumaş üzerine çizerek uygulanır Geniş yüzeyli olmayan her desen üzerine uygulanabilir Desenlerde çok ince detay bulunmaz Sayılabilen kumaşlar üzerine uygulandığında desen kaygısı olmaz

Nakış desenleri desen hazırlamak Nakış desenleri desen hazırlamak