Nakış Hakkında Genel Bilgiler

Yüzyıllardır, duygulu ve algılı kadınlar, ressamların boyası yerine renk renk iplikler kullanarak ve iğneyi uygun bir kumaşa batırıp çıkararak sanat eserleri yarattılar. Biz nakış yoluyla yapılan bu eserlere genellikle «işleme» diyoruz. Elde, gergefte, kasnakta yapılan bu el sanatının tarihi çok eski çağlara uzanır. En eski devirleri açıklayan arkeoloji kazılarında işleme sanatının en önemli aracı olan iğneler bulunmuştur. Kutsal kitaplarda, nakıştan söz eden satırlar vardır. Ünlü —Yunan şairi Homeros, Odisseus adlı kitabında Helene ve Kirke’nin işlemelerini anlatır. Babil yazmalarında işleme aracı olarak iğnenin adı geçer. Demek ki bu sanat en eski çağlardan başlayarak bugüne ulaşmıştır. Şimdi de değişen bir şey yoktur. Nakış yapan kadın dün olduğu gibi bugün de, kadın ruhunu, duyarlığını, kadına özgü sanat anlayışını, kısası, modern gelişmelerin ardındaki bütün kadınca değerleri iğnesiyle dile getiriyor. Ama elbette daha gelişmiş yöntemlerle, daha geniş imkân ve araç gereçlerle.