Oya-Oya Nasıl Yapılır

Oyalar

Türk Oyaları El sanatları, insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştırİnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştirDaha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek “geleneksel”lik vasfı kazanmıştır El sanatları bir milletin kültürünü temsil etmekte ve tanıtmaktadırBu nedenle eş sanatları ürünleri de o ülkenin kültürel kimliğinin en canlı belgeleridirBir ülkenin gelenek ve göreneklerinin, yaşama biçiminin kuşaktan kuşağa aktarılmasında, gelişerek devam etmesinde en büyük rolü yine el sanatları oynamaktadır

Bu nedenle bütün milletler el sanatlarına önem vermekte ve geçmişten geleceğe uzanan bir kültür hazinesi olarak korumaktadırAnadolu, sahip olduğu el sanatlarının çeşitliliği ve üretim miktarının zenginliği bakımından bir çok el sanatı ürününün yapıldığı ve dünyaya tanıtıldığı önemli bir uygarlık beşiğidir Türk insan zevkini, estetiğini, duygusallığını, hoşgörüsünü, pratikliğini üretmiş olduğu el sanatları ile yansıtmaktadırKilimi, çorabı, oyası, işlemesi vb gelenek görenekleriyle birleşen geleneksel Türk el sanatlarının mükemmel örnekleri, Türk insanının yüreğinden kopup gelen ürünler, sanatta inanılmaz güzelliklerin anlatıldığı belgelerdir El sanatlarımızın zarif örneklerinden olan oya, değişik kaynaklarda: “Oya ince bir dantel olarak tarif edilebilir”, “Oya, kadın çamaşır ve esvaplarının vesaire bazı şeylerin (boy yemenilerinin, çevrelerin) kenarlarına iğne ile yapılan veya yapılmış hazır alınarak dikilen ipek veya iplikten örgü, oymalı süs”, “Renkli bir ibrişimden iğne ile çiçek veya yaprak şekillerinde örülen işlemenin adı”, “Oya; bir tür dantelTürkiye’ye özgüdürNormal dantelin iki boyutluluğuna karşılık, oya üç boyutlu biçimde de örülebilirKumaşlara kenar süs olarak işlenir”, “Oya, süslemek ve süslenmek amacı ile yapılan ve tekniği örgü olan bir sanattır” şeklinde tanımlanmaktadır

Bu tanımlardan hareketle kısaca oyayı:iğne, mekik, tığ, firkete gibi aletlerle, ipek pamuk vb ipler ve bazen pul,boncuk vb yardımcı malzemeler de kullanılarak yapılan bir el sanatıdır diye tanımlamak mümkündürTürk danteli olarak adlandırılan oyanın benzetildiği örgülerden dantel Avrupa’da 16 yüzyılda tanınmıştır

1594 yılında dantel olarak Fransız Akademi Lugatına girmiş ve batı dillerinde de bu adla tanınmaktadırBu örgülerin Avrupa’da ortaya çıkışında ve kökeni ile ilgili araştırmaların sonucunda bazı örgü adlarının ege masallarında geçtiği, 1905’de Menfiz kazılarında bulunan eski örneklerden de sanatın MÖ 2000 yıllarına kadar uzandığı tespit edilmiştir

Bazı kaynaklarda da iğne ile yapılan örgülerin 12 yüzyılda Anadolu’dan Yunanistan’a ve oradan da İtalya yoluyla Avrupa’ya geçtiği belirtilmektedirOya hakkında bugüne kadar yeterli araştırma yapılmamıştırKaynaklarda oya benzeri bir örgüye rastlanmamakta, doğu ve batı ülkelerinin dillerinde oya kelimesine tesadüf edilmemektedir

Anadolu kadını duygularını renklere ve oyaya dönüştürmektedirOyalarımız, bölgeden bölgeye değişen zevklere göre biçimlenmekte ve özgün isimler almaktadırİsimleri yöreden yöreye değişmekle birlikte şehirden şehre dolaşan, anonim oyalar ortak isim almaktadırGünümüzde Anadolu’da: tığ, iğne, mekik, firkete gibi araçlarla uygulanan oyaların ya bordür ya da bir motif olarak tasarlanmış olanları, kullanılan araç doğrultusunda ve tekniklere göre değişik adlar almaktadır:

Oya-Oya Nasıl Yapılır Oya-Oya Nasıl Yapılır