Sabun Yapimi Sabun, suyla birleştiğinde temizlemede kullanılan maddelerden kalıp ya da sıvı şekilde olanlara verilen genel ad

Sabunun temizleyici etkisi, suyu çeken ince bir tabaka ile yağ parçacıklarını sarabilme yeteneğinden doğar

Evlerde kullanılan sabunlar, doğada bulunan bitkisel ve hayvani yağlardan elde edilen yağ asitlerinin tuzlarıdır Serbest halde bulunan karboksilli asitlerden de çeşitli sabunlar yapılabilir Sentetik temizleme maddelerinin kullanıldığı 1930 senesinden itibaren aynı manada kullanılan sabun ve deterjan kavramları birbirinden ayrılmıştır

Sabunun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir Pompei’deki lav örtüsü altında kalan toprakta sabun kalıpları bulunmuştur Modern sabun imali, 19 yüzyılda Fransız kimyageri, Eugène Chevreul’ün sabunun bir yağ asidi tuzu olduğunu göstermesinden sonra gelişmiştir

Tarihte, sabunlar genellikle sodyum, soda küllerinin ya da potasyum ve tuzlarının ve yağlı asitlerinin kül suyuyla sabunlaştırma tepkimesine girmesi sonucu elde edilirlerdi Temeldeki yağların hidrolizi gliserol ve rafine sabunu oluşturur

Sabun, temizleme amacı yanında kozmetik, losyon, krem, sprey, ilaç yapımında kullanılır Endüstride boya, plastik döküm, metal çekme işlerinde, sentetik kauçuk ve plastiklerin birçok türünün imalatında, su geçirmez tekstil üretiminde, metallerin paslanmasını önleyici yardımcı malzeme olarak birçok alanda kullanılmaktadır

Sabunun özellikleri

Sabun yüzey aktif bir maddedir Su veya organik maddelerde çözündüğü zaman bu sıvıların yüzey gerilmelerini azaltır ve sıvı içerisindeki maddeleri yüzer duruma getirir Örneğin eller sabunlu suyla yıkandığında, kir, sabun molekülleri etkisiyle gevşeyip çözünür ve su içinde yüzmeye başlar, akan su ise bu kirleri elden uzaklaştırır Magnezyum ve kalsiyum tuzları yönünden zengin olan sert sularla yapılan yıkanmalarda sabunun asit kökü bu iyonlarla çözünmeyen tuzlar meydana getirerek çöker Sudaki sertliğe sebep olan iyonların hepsinin bu şekilde çöktürülmesinden sonra köpük dolayısıyla temizleme işlemi başlamış olur

Sabun kullanılma amacına göre imal edilir Genel olarak suda çözünebilen ve çözünmeyen olmak üzere iki sabun cinsi vardır Suda çözünebilenler, yağ asitlerinin sodyum veya potasyum tuzudurlar Bunlar genel temizlik maksadıyla kullanılırlar Suda çözünmeyen sabunlara “sert sabun” denir ki, bunlar alüminyum, kalsiyum, magnezyum, baryum, lityum, çinko, kurşun, kobalt ve bakır gibi katyonları ihtiva eden yağ asidi tuzlarıdır Suda çözünmediği halde, organik sıvıların içinde çözünebilirler Sabun, yağlama, organik jelatin vasıtası, organik reaksiyon katalizörü ve vinil plastiklerinin dengeye getirilmesinde kullanılır

Sabunun bileşimi

Sabun yapımında kullanılan monokarboksilli asitlerden en önemlileri, doğada serbest olarak bulunan 12, 14, 16 veya 18 karbon atomu ihtiva eden yağ asitleridir Bu yağ asitleri, yağlarda gliserinleştirilmiş olarak bulunur Sabun yapımında en çok kullanılan yağ cinsleri hayvanlardan elde edilen iç yağlar, pamuk yağı, hidrojenlenmiş bitki yağları, balık yağı vb gibi maddelerdir İç yağlar, hidrojenlenmiş yağlar ve balina yağından yapılan sabunlar katı ve suya dayanıklıdır Hindistancevizi yağı ihtiva eden yağlardan yapılan sabunlar suda kolay çözünür ve bol köpük yapar Sodyum stearat oldukça sert sabun olup, küçük köpüklüdür Köpükleri de oldukça kararlıdır Traş sabunları bu türdendir Köpüklerin küçük ve sık olması sakalları bir arada tutarak traşın kolay olmasını sağlar Suda çözünebilirliğini arttırmak için, sodyum stearata potasyum stearat da ilave edilir Sert sodyum stearat sabunu, 60-100 derece arasında sıcak suda iyi temizleyicidir Sodyum stearat kozmetik, krem, losyon ve buna benzer maksatlarla da kullanılır Suda kolay çözünebilen ve düşük su sıcaklıklarında da temizleme gücü büyük olan ve mayi sabun olarak bilinen yumuşak sabun yağ asitlerinin tuzudur Evde sabun yapımı

Kaliteli banyo ve el sabununu evde yapmak mümkündür Evde biriken yağ, iç yağ, kuyruk yağı veya bunların karışımı sabun yapılarak değerlendirilebilir Bu maksatla evvela yağ kaynatılarak süzülür ve 40 dereceye kadar soğutulur Kostik soda, su ile karıştırılıp kaynatılarak 25 dereceye kadar soğutulduktan sonra, bu iki sıvı ağır ağır birbirine karıştırılır Karışım tahtadan kalıplara dökülerek sabun elde edilir Bu sabunun bileşimi 0,4 kg kostik soda (NaOH), 1,2 litre su ve 2,7 kg yağdır

sabun kokulu sabunlarsabun yapimikokulu sabun yap

Sabun yapimi tarifi

Malzemeler

448 gr Hindistan Cevizi Yağı 532 gr Hurma Yağı 700 gr Hurma Çekirdeği Yağı 112 Mango Yağı

266 gr Sodyum Hidrogsit 672 gr Arı Su

015 cc doğal pembe renklendirici (isteğe bağlı) 1 fl oz Güzel kokması için ıtır yağı

Talimatname

1 Yeteri kadar sıcaklıkaki suyun içine kül suyunu dök 2 Kenardaki hazırlanmış sete ve suyun içine 1 oz luk renklendirci ekle 3 Bütün yağları ve eriyikleri karıştır 4 Yağların içine süzülmüş kül suyunu karıştır 5 Tonu tutturuncaya kadar renkleri ekle 6 Uygun yoğunluğu buluncaya kadar mixerle karıştır 7 Itır Çiçeği yağını ekle 8 Sıvı sabun un içerisine ne amaçla kullanmak isteseniz tedavi etkisi olan bir madde konulabilir 9 Yeteri kadar miktarı parçalara bölüp daha sonra dışarıda kurutun

Bütün malzemelerinizin ölçülere uygun olarak hazırlandığınızdan emin olun -Kovaya bırakılan her yağın da erimiş olduğuna emin olun -Kalıp parçaları temizlendikten sonra hazırlanır -Kalıp yüzeyi tamamen pürüzsüz olmalı

-Kalıp hazırdır -Sabun için hazırlanmış ve biçim verilmiş kalıbı görebiliyorsunuz -Kül suyu hazırlanır ve yağla karıştırılır

-Eklenmesi gereken tüm diğer şeyler ve koku ve benzer şeyler hazırlanır

-Kül suyu yağın içine karıştırılır Bu esnada külsuyu 5444 °C ve yağlar 60° C tır -Hazırlanan karışım blender ile karıştırılır -Renk verici madde eklenir ve biraz daha blender ile karıştırılır

Daha sonra yavaş karıştırılarak içine Itır çiçeği kokusu katılır

-Şimdi biz ham sabun u kalıbın içine dökebiliriz Bu işlem yavaş yapılmalı ve takriben 10 dakika kadar sürer Kalıba dökülmüş yağlara arzu edilirse biraz kül eklenebilir -Sabun şimdi jelleşme başlangıcında iken bu aşamada onu temizlik amaçlı yine kullanabiliriz -20-25 dakika sonra hazırladığımız sıvının yavaş yavaş jel haline geldiğini görebiliriz -Jel halindeki sabun sıcaklığa sahiptir sen buradaki sıcaklığın 877 ° C kadar çıktığını görebilirsin -Bir kaç saat sonra sabun laşma yönteminin sonuç vermesi için sıvının aşağı doğru çökmesi ve kalıbın donması gerekir -16 saat sonra sabun lar kesilip biçim verilmeye hazır hale gelmiştir -18 1″x2″x3″ kalıp, 6 tane 2″x3″ kalıp ve dört tane sabun topu

Sabun Yapimi,Sabunun özellikleri, Sabunun bileşimi Sabun Yapimi,Sabunun özellikleri, Sabunun bileşimi