Samanyolu Yapımı

KULLANILAN RENKLER

Gülkurusu

samanyolu 300x196 Samanyolu Yapımı

samanyolu21 Samanyolu Yapımı

Zürefa, Kale ve Fiskil

Zürefanın üzerine sağdan sola doğru beş ilmek sayılarak şe­kilde görüldüğü gibi kale adı verilen ilmek uzunca işlenir. Tekrar başlanılan ilmeğe dönülür. Kalenin üstü normal il­mekle üç ilmek yapıldıktan sonra, altı uzunca fiskil işlenir, gene küçük ilmeklerle kale ta­mamlanır. Altı fiskil kalenin ortasında kalır.

Ana Örgeye Geçiş

Kalenin üzerine sağdan sola doğru kare ilmeklerle her sıra­da birer ilmek eksiltilerek, sağ­da ve solda fiskiller yaparak badem şekli verilir. İkinci bö­lümde kale ve fiskiller aynı şe­kilde işlendikten sonra ilmek­ler eksiltilirken sağdaki bade­min fıskilleriyle birleştirilirken yalnız sol tarafta fiskil yapılır. Samanyolu şekli verilirken alt­taki bademlerin üzerlerine ay­nı şekilde işlem yapılır.